Hun ankom Lien gård, hvor pressen er stasjonert, en times tid før de første familiene var ventet å ankomme Utøya. Statsråden framhevet at dagen først og fremst er de pårørendes dag.Senere skal hun selv ut på øya og se stedene der massakren som krevde 68 menneskeliv ble utført av Anders Behring Breivik 22. juli. Hun er forberedt på at besøket kan vekke sterke følelser.- Familiene til de drepte vil ha med seg hver sin ledsager fra Røde Kors, mens en fra politiet vil vise de hvor deres kjære ble funnet. Det er veldig viktig for mange av de etterlatte å se stedet deres sønner, døtre og søsken var de siste dagene av sitt liv og hvor de var lykkelige, sier Strøm-Erichsen.- Dette er de pårørendes dag. Jeg er her først og fremst som medmenneske.I alt har rundt 1.500 personer varslet at de vil benytte seg av tilbudet om å besøke Utøya i helgen. Av disse er rundt en tredel ventet over til øya i løpet av fredag.Markeringen vil få en privat karakter hvor de etterlatte får anledning til å tenne lys og legge ned blomster. Etter det NTB får opplyst, vil det ikke bli lagt noen begrensninger på tiden de pårørende vil få på Utøya. (©NTB)