Ingen drahjelp fra amerikanske makrotall

USA har lagt frem tall for kjerne-PCE, endring i private inntekter og privat forbruk. Ingen av tallene lever opp til forventningene.

Wall Street foto: Scanpix Meek, Tore
Politikk

Sammenlignet med måneden før kom USAs kjerne-PCE inn på 0,1 prosent i juni mot ventet 0,2 prosent. På årsbasis var det en vekst på 1,3 prosent. Her var det ifølge Bloomberg ventet en vekst på 1,4 prosent.Opprinnelig meldt kjerne-PCE for mai ble revidert ned fra 0,3 til 0,2 prosent på månedsbasis og ble revidert opp fra 1,2 til 1,3 på årsbasis.PCE-deflatoren steg som ventet med 2,6 prosent YoY.Forbruket faller og inntektsveksten uteblir Privat forbruk falt med 0,2 prosent fra mai til juni. Det var ifølge Bloomberg ventet en vekst på 0,1 prosent. Veksten på 0,1 prosent i mai ble holdt uendret.Private inntekter vokste med 0,1 prosent fra mai til juni. Det var ifølge Bloomberg ventet en vekst på 0,2 prosent. Opprinnelig meldt inntektsvekst i mai ble revidert ned fra 0,3 prosent til 0,2 prosent.Her finner du hele pressemeldingen fra Bureau of Economic Analysis rundt personlige inntekter og forbruk.