Ifølge sentralbanken Sedlabanki ligger det an til at inflasjonen fortsetter å øke til tross for uroen i den globale økonomien.Islandsk økonomi ble hardt rammet da landets tre største banker gikk konkurs og måtte overtas av staten. Men nå er økonomien på bedringens vei, og krisen ellers i verden er ingen grunn til å holde rentene nede, mener Sedlabanki.Inflasjonen på Island har økt den siste tiden og ligger nå på 5 prosent i året. Det er dobbelt så høyt som det offisielle målet på 2,5 prosent og langt over de 1,8 prosent som ble registrert i januar. (©NTB)