Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning har beregnet både inntektsøkninger og kostnadsøkninger i samsvar med jordbruksavtalen. Resultatet er nærmest status quo, blant annet fordi antall årsverk er gått ned fra 55.000 til 53.200.Dermed er det færre hoder å fordele det samlede resultat på.Instituttet opplyser samtidig at dersom man ser utviklingen over en lengre periode, er det en klar økning i årsverksinntekten som i 2006 var på 145.500 kroner og i 2010 kr 225.600 kroner.Sammenlignet med andre grupper i samfunnet er likevel inntektsnivået i jordbruket lavt, skriver instituttet i en pressemelding