- Kjempesint sjef mente sykemelding var ugyldig

Sjefen ble "kjempesint" da kvinnen ble sykemeldt for "musesyke", og mente sykemeldingen var ugyldig. Tilbake på jobben føler hun seg "fryst ut". Advokat Cecilie Wille Søvik i Arntzen de Besche gir sine beste råd.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX.
Politikk
- Min kone, som bare har bodd i to år i Norge, har fått problemer på jobben. Vi vet ikke helt hvordan vi skal gripe an situasjonen, skriver en leser, før han punktvis setter opp historikken i grove trekk.
Sykemeldt for "musesyke"- Sjefen blir kjempesintMener sykemelding er ugyldig- Føler opplagt at hun fryses ut- Må respektere sykemeldingKarantenetid for sykepenger
  • ikke har betalt ut regulær lønn for hennes arbeidsytelse, ellerikke har betalt ut regulær lønn for hennes arbeidsytelse, eller
  • ikke har utbetalt lønn i arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager), ellerikke har utbetalt lønn i arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager), eller
  • ikke har forskuttert utbetaling av sykepenger.ikke har forskuttert utbetaling av sykepenger.
Reglene for tilretteleggingVerneombud, AMU, eller advokat
1. Min kone var så heldig å få praksisplass via NAV hos en IT-bedrift i november i fjor2. I februar går hun til lege pga. noe smerter i armene ("musesyke"). Lege henviser henne til fysioterapi. Pga. at hun er i praksisplass, og ikke ønsker å gi dårlig inntrykk, holder hun problemene for seg selv.3. Etter å ha vært i praksisplass i 3 måneder, var hun heldig og fikk fast jobb etter påtrykk fra NAV. Firmaet får lønnstilskudd.4. Problemene med armene bedrer seg noe, men forverrer seg igjen utover våren/sommeren.5. Hun går til fysioterapeut i begynnelsen av juli.6. Fysioterapeut sier at problemene dessverre er veldig alvorlig, og hun sykemeldes i fire uker. 7. Sjefen blir kjempesint og sier at "dette går ikke an". "Fysioterapeut kan ikke sykemelde slik", sier han.8. Sjefen krever at hun går til vanlig lege, og får behandling der (han har også prøvd å kontakte min kones fysioterapeut).9. Hun går til vanlig lege, som naturlig nok skriver samme sykemelding.10. Sjefen blir igjen sinna, hever seg over fysioterapeutens og legens vurderinger og sier at hun må kreve å få kortisonbehandling med en gang - og komme seg tilbake til jobb.11. Min kone holder seg imidlertid til behandlingsopplegg til fysioterapeut, og går således ut i sykemelding.12. Hun får beskjed om å levere inn sin PC samme dag som hun går ut i sykemelding.13. Lønning som betales ut den 25. hver måned har uteblitt. Sjekket med kollega, og hun har fått lønn som normalt. 14. Skriver mail og etterlyser lønnen. Det kommer en unnskyldning om teknisk svikt.15. Arbeidsgiver skriver brev til NAV, hvorpå han mener at sykemelding er ugyldig. I brevet er det flere faktafeil og "pynting".16. Er tilbake til jobb etter fire uker. Sjefen er ikke til stede og pc-en er låst.17. Dag nr. 2 etter sykemelding kommer sjefen, men sier ikke ett eneste ord. Ingen av tiltakene fysioterapeut har foreslått er gjort. Alt er som før.18. I tillegg til "kald skulder" fra sjefen, ser det ut til at oppdrag ikke lenger sendes. - Det er mye følelser inne i dette. Dette er tuftet på en veldig kald kommunikasjonsform, i tillegg til at sjefen ikke ville akseptere sykefraværet og at han beskylder ugyldig sykemelding.- Min kone føler det nå er helt opplagt at her skal hun fryses ut. Hun har også erfart at kollegaer har fått vite fra sjefen at et utviklingsprosjekt hun leder, går for sent. Dette har hun ikke hørt noe om selv. Hva skal hun gjøre? spør leseren.Advokat Cecilie Wille Søvik fra Arntzen de Besche mener konen har kommet i en lei situasjon, men understreker at svaret hennes begrenser seg til den juridiske vurderingen av det som er fortalt.- Hva konen velger å gjøre til sist, må hun nesten vurdere ut fra sin egen situasjon, sier hun. Ifølge advokaten kommer det ikke klart nok frem om hun er alminnelig, fast ansatt i IT-bedriften, eller ansatt på "arbeidsmarkedstiltak" i regi av NAV.- Så vidt jeg kan lese, mener arbeidsgiver at den utstedte sykemeldingen fra din kones lege er ulovlig/ugyldig. Som utgangspunkt må en arbeidsgiver respektere en ansattes sykemelding, dersom den er lovlig utstedt.- Er sykemeldingen lovlig utstedt, kan derfor din kones arbeidsgiver som hovedregel ikke si at han ikke aksepterer denne, sier Wille Søvik.Hun påpeker at alle ansatte har krav på den kontraktsfestede lønnen.- Det er bare i visse unntakstilfeller at arbeidsgiver har anledning til å trekke den ansatte i lønn, sier advokaten. Når leseren skriver at arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn til konen, vet ikke Wille Søvik om arbeidsgiveren Advokaten gjør også oppmerksom på at hun ikke vet om konen i det hele tatt har krav på sykepenger, fordi hun er usikker på hvilken dato konen ble formelt ansatt i IT-virksomheten.- Folketrygdloven gir anvisning på en karantenetid for arbeidsgivers forpliktelse til utbetaling av sykepenger de fire første ukene etter at vedkommende ble ansatt. Jeg vet ikke om det er denne bestemmelsen arbeidsgiveren sikter til, sier hun.Men hva med datamaskinen, som var låst da konen returnerte til arbeidsplassen?- Dersom datamaskinen fortsatt er låst, bør hun søke å avklare hvorfor. Dersom datamaskinen nå er åpnet igjen, og din kone nå har mulighet til faktisk å yte en arbeidsinnsats, forstår jeg problemet dithen at hun ikke trives på arbeidsplassen blant annet fordi arbeidsgiver ikke har tilrettelagt arbeidsplassen i henhold til fysioterapeutens anbefalinger, mener Wille Søvik. Hun viser til reglene om tilrettelegging på arbeidsplassen, som finnes i arbeidsmiljølovens §§4-4 og 4-6.I § 4-4 heter det at : "Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon."Videre bestemmer § 4-6 at "hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid."- Hva som er nødvendige hjelpemidler, beror på en skjønnsmessig tolkning og vurdering. En avveining må foretas mellom konens behov for tilrettelagt arbeidsplass, i forhold til hvor store økonomiske ressurser arbeidsgiver må betale for tilretteleggingen.- Dersom konens arbeidsbelastning kan avhjelpes, f. eks. ved bytte av kontorstol eller pult, og dette ikke vil innebære for store kostnader for hennes arbeidsgiver, vil mye kunne tale for at hun bør få nettopp disse hjelpemidlene, sier Wille Søvik. Arntzen de Besche-advokaten forstår også at konen føler frustrasjon i forhold til at hun "fryses ut".- Dersom denne følelsen vedvarer, kan vi f. eks. anbefale at hun oppsøker virksomhetens verneombud eller arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hun kan også kontakte sin tillitsvalgte. Hun kan deretter i samarbeid med nevnte personer ta opp problemstillingen med sin arbeidsgiver.- Alternativt kan hun også oppsøke en advokat dersom hun ønsker mer profesjonell juridisk bistand, avslutter hun overfor HegnarOnline.