Kraftig økning i boligbyggingen

Foreløpige tall viser at boligbyggingen økte markant i første halvår, sammenlignet med i fjor. Antall igangsatte boliger gikk opp med 40 prosent.

Illustrasjon. Oppføring av ny boligblokk - Foto: Scanpix
Politikk

Statistisk Sentralbyrå melder at det ble gitt igangsettelsestillatelse for 13 943 nye boliger i første halvår, en oppgang på 3 952 boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er det satt i gang nesten 4,7 millioner kvadratmeter bruksareal, en oppgang på 7,3 prosent.I perioden fra januar til juni er det registrert igangsatt 2 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Dette er 10 prosent mindre enn i samme periode i fjor.Fritidseiendommer, garasjer med mer gikk tilsvarende opp 3,8 prosent. Igangsatt bruksareal til annet enn bolig gikk i alt ned 6,9 prosent.