Forskere ved Browns University beregnet at krigene i Irak og Afghanistan, pluss hyppige angrep i det nordvestre Pakistan, har kostet USA mellom 3.200 milliarder og 4.000 milliarder dollar.- Å bruke penger på krigføring virker stimulerende på økonomien inntil et visst punkt. Men når krigene må finansieres med budsjettunderskudd og lån, er ikke lenger fordelene verdt utgiftene, påpeker økonomen Ryan Edwards.Det mener også USAs nylig avgåtte forsvarssjef Michael Mullen, som etter et tiår med krig mot terror nylig sa at gjeldskrisen, ikke terror, er den største trusselen mot USAs nasjonale sikkerhet. (©NTB)