Med en oppslutning på bare 4,7 prosent på den siste målingen TNS Gallup har gjort for TV 2, går SV tilbake med hele 2,1 prosentpoeng siden forrige måling for en uke siden. Det er dessuten halvannet prosentpoeng mindre enn ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2007.Bakgrunnstallene viser at flesteparten av de tapte velgerne har gått til Arbeiderpartiet. SV-leder Kristin Halvorsen mener tilbakegangen må tilskrives sympatien terroraksjonene for fire uker siden har gitt regjeringspartneren.- Vi har noen veldig spesielle uker bak oss. Jeg er sikker på at mange av SVs velgere føler en veldig sterk sympati med unge AUF-ere som er blitt drept på bestialsk vis, sier hun til TV 2.Ap går tilbake 1 prosentpoeng fra forrige måling, og har nå en oppslutning på 32,8 prosent. Høyre går fram omtrent like mye - 0,8 prosentpoeng - og får en oppslutning på 25,7 prosent.Fremskrittspartiet fortsetter tilbakegangen, med 0,2 prosentpoeng, og får 12,5 prosents oppslutning. Senterpartiet får 6,7 prosent (+1,8 prosentpoeng), Venstre 6,5 (+0,3) og Kristelig Folkeparti 5,6 (- 0,4).Rødt får 2,3 (-0,1) og andre partier og lister 3,4 prosent (+1,2). Av de andre partiene er Miljøpartiet De Grønne størst med en oppslutning på 0,8 prosent (+0,6). (©NTB)