Kutt på 950 milliarder dollar truer Pentagon

Per i dag deltar USA i tre kriger, men likevel kan budsjettforliket i USA komme til å tvinge fram kutt i det amerikanske forsvaret på totalt 950 milliarder dollar.

U..S. Secretary of Defense Robert Gates Foto: Scanpix JASON REED
Politikk

I det amerikanske budsjettforliket som er inngått for å kunne heve USAs gjeldstak, er det allerede vedtatt å kutte 350 milliarder dollar i forsvarsbudsjettet over de neste ti årene. Forsvarskuttene utgjør dermed litt over en tredel av innsparingene på 917 milliarder dollar som forliket har slått fast.Men forsvaret står i fare for å måtte stramme inn langt mer.En kongresskomité skal de neste månedene forhandle om ny bolk med kutt i statens utgifter. Komiteen har fått i oppdrag å enes om en detaljert plan for innstramminger på til sammen 1.500 milliarder dollar over ti år, i tillegg til de første 917 milliardene.Klarer de ikke å enes gjennom forhandlinger, vil det gå det automatikk i at Det hvite hus isteden vedtar kutt på 1.200 milliarder dollar, fordelt jevnt mellom forsvaret og andre utgiftsposter.Havner man i denne situasjonen, betyr det i så fall at forsvarsbudsjettet samlet kan stå overfor kutt på 950 milliarder dollar - en reduksjon i militærutgiftene landet ikke har sett maken til siden den kalde krigen.