Jyske Bank fikk et resultat for 1,. halvår 2011 på 234 millioner danske kroner, ned fra 296 millioner danske kroner i samme halvår 2010.Resultat før skatt i 1. halvår ble 318 millioner danske kroner.Ifølge en sammenstilling foretatt av SME Direkt var det ventet et resultat før skatt på 363 millioner danske kroner i halvåret.Netto rente- og gebyrinntekter beløp seg til 2.294 millioner danske kroner, mot 2.309 millioner danske kroner i samme halvår 2010.Banken avstår fra å komme med resultatguiding for resten av året og begrunner det med den ustabile makroøkonomiske situasjonen i USA og Europa.