I en pressemelding tirsdag skrev Saab Automobile at lønnsutbetalingene kan bli forsinket fordi deler av midlene som selskapet har fått fra ulike investorer, trolig ikke kommer inn tidsnok.- Det kan bli slik at lønningene blir forsinket. Man har ikke lyktes å gjøre en normal lønnsutkjøring ifølge beskjeder jeg har fått, sier Håkan Skött, leder for Metallklubben på Saab Automobile. Han mener det er «dypt beklagelig».Det vil i så fall bli tredje måneden på rad at Saab har problemer med å få inn penger i tide til lønnsutbetalingene. I juni måtte både arbeiderne og funksjonærer vente på å få lønn. I juli ble funksjonærenes lønn forsinket i ni dager.Saab utbetaler i snitt om lag 100 millioner svenske kroner i lønn hver måned.