- Moms, B2C og elektroniske tjenester

Nye momsregler for norske forbrukeres kjøp av elektroniske tjenester fra utlandet trådte i kraft 1. juli. Reglene får imidlertid også betydning for norske selgere.

Foto: Bing Hodneland
Politikk

Tidligere kunne norske privatpersoner kjøpe elektroniske tjenester fra utlandet uten moms, mens samme tjenester kjøpt fra norsk selger var momspliktig.Utenlandsk selger oppkrever norsk momsFra og med 1. juli 2011 inntrådte avgiftsplikt på salg av elektroniske tjenester fra utlandet til norske privatpersoner. Det er den utenlandske tilbyder som skal kreve opp merverdiavgift i slike tilfeller.Med tilbyder menes ikke bare selger i kjøpsrettslig forstand, men også formidlere av elektroniske tjenester, dvs. markedsplasser for slike tjenester.For disse tilbyderne er det innført en forenklet momsregistrering i Norge.Elektroniske tjenesterTilbydere må ta stilling til om de leverer "elektroniske tjenester" ved vurdering av om det skal beregnes merverdiavgift og om de kan velge den forenklede registreringsordningen.Merverdiavgiftsloven definerer elektroniske tjenester som:"fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert."Digitaliserte produkter slik som bøker, annen tekst, film og musikk omfattes av definisjonen. Begrepet vil også omfatte innholdstjenester som programvare, spill, informasjon mv.Videre vil begrepet elektroniske tjenester omfatte elektroniske kommunikasjonstjenester slik som fasttelefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, internettilgang, osv., og det vil omfatte kringkastingstjenester, uavhengig av om forsendelsen skjer via et tradisjonelt radio- og tv-nett, over internett eller annet nett.KonsekvenserFor norske privatpersoner innebærer regelendringen at man nå eksempelvis må betale moms på Spotify abonnement. Selv om regelendringen i utgangspunktet gjelder norske privatpersoners kjøp fra utlandet - Business to Consumer (B2C) - vil den også få konsekvenser for norske selgere av elektroniske tjenester.For norske selgere/tilbydere av elektroniske tjenester vil regelendringen innebære mer rettferdige konkurransevilkår med utenlandske selgere/tilbydere. Innføringen av ordningen vil også få andre konsekvenser for norske selgere / tilbydere av elektroniske tjenester. Dette gjelder særlig norske selgere som benytter utenlandsk tilbyder (markedsplass) som salgskanal (også) til norske kunder.Det er foretatt en endring i merverdiavgiftslovens kommisjonsbestemmelse som innebærer at for avgiftsmessige formål skal selger anses for å levere de elektroniske tjenestene til tilbyderen (markedsplassen), og tilbyderen (markedsplassen) anses å levere tjenestene til sluttbruker. Dette gjelder både norske og utenlandske formidlere (markedsplasser).Selgeren i Norge skal altså anses å levere de elektroniske tjenestene til tilbyderen (i utlandet), og tilbyderen anses å levere tjenestene til mottakere i Norge. Leverandørens omsetning av elektroniske tjenester til tilbyderen vil være fritatt moms (eksport), mens tilbyderens leveranser til privatpersoner i Norge vil være momspliktig.