Nedgang i gjeldsveksten

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld Ola Nordmann har, steg 6,0 prosent i juni.

Penger - Foto: Scanpix
Politikk

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en foreløpig vekst på 6,0 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av juni.I foregående 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 6,5 prosent.Samtidig er det klart at veksten i det glidende snittet for mars til mai falt til 7,4 prosent fra 7,0 prosent måneden før.Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 7,1 prosent ved utgangen av måneden, mens bruttogjelden til ikke-finansielle foretak var 2,9 prosent.Les mer hos SSB.

Nyheter
Næringsliv