Saken har versert mellom maleren og Skatt Øst i flere år. Nerdrum har stått tiltalt for å ha solgt maleriene i perioden 1998-2002 uten å føre inntektene opp på selvangivelsen.Forsvaret hevdet i retten at kunstneren har unnlatt å innrapportere 22.000 dollar, et betydelig mindre beløp enn det påtalemyndigheten har lagt til grunn. Resten av summen skal Nerdrum ha skattet for, både i Norge og Island.Skattesaken gikk for Oslo tingrett i to dager i begynnelsen av august. Da Odd Nerdrum selv møtte i retten tirsdag 2. august avfeide han saken som «bare tøys» og forklarte at han ikke er noe flink med tall. (©NTB)