NHO håper og tror på uendret rente

NHOs sjeføkonom Tor Steig håper sentralbanksjef Øystein Olsen ikke rører renten under Norges Banks rentemøte førstkommende onsdag.

Sjefsøkonom Tor Steig, NHO Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Larsen, Håkon Mosvold
Politikk

- Hele det økonomiske bildet antyder at det er mindre handlingsrom for en renteheving enn det var da siste pengepolitiske rapport ble lagt fram før sommeren, sier Steig til NTB.Blant elementene Steig trekker fram, er lavere inflasjon og en styrket kronekurs i Norge. Han peker også på styrket sysselsettingen er styrket og at oljeklyngen er i vekst. Sjeføkonomen mener derfor det ikke er noe behov for å stimulere til ytterligere vekst akkurat nå.Vel så viktig som hjemlige forhold, er den økonomiske situasjonen i Europa. Den europeiske sentralbanken besluttet torsdag å holde eurorenten uendret.- En renteøkning i Norge vil gjøre det enda mer attraktivt å investere i norske kroner og øke presset på kronekursen, noe som igjen vil svekke konkurranseevnen, forklarer Steig.Han tror internasjonale forhold må tillegges mer vekt enn det man så for seg da rentebanen ble fastsatt i juni

Nyheter
Næringsliv