DnB NOR Markets slår fast at gjeldsuro og renteforskjeller har vært de viktigste driverne i valutamarkedet så langt i år, og dette er forhold som også er ventet å dominere utviklingen fremover.- Svakere vekstutsikter i USA og mulighet for ytterligere pengepolitiske lettelser vil tynge dollaren kortsiktig. Det er heller ingen grunn til å være spesielt positive til euroen, da veksten i regionen er ventet å avta og rentene vil holdes uendret i overskuelig fremtid. De trygge havnene, sveitsiske franc og japanske yen, vil derimot trolig holde seg sterke. Etter vårt syn er verken norske eller svenske kroner trygge alternativer. Likevel forventer vi at de to skandinaviske valutaene skal forbli sterke fremover, heter deti meglerhusets Økonomiske utsikter 2/2011.
Dollar-spådommene:
  • 2011: 5,42011: 5,4
  • 2012: 5,72012: 5,7
  • 2013: 5,72013: 5,7
  • 2014: 5,72014: 5,7
Euro-spådommene:
  • 2011: 7,82011: 7,8
  • 2012: 7,72012: 7,7
  • 2013: 7,62013: 7,6
  • 2014: 7,52014: 7,5
I formiddag koster én dollar 5,40 kroner, mens euroen prises til 7,79 kroner.