- Vi må prioritere knallhardt og enda hardere blir det å velge hvilke nye saker vi kan ta, sier fungerende sjef ved seksjonen for organisert kriminalitet, politioverbetjent Torstein Holand, til VG.Denne avdelingen etterforsker blant annet gjengmiljøer, ran, grove tyverier og menneskehandel. De fleste etterforskerne har fått terrorsaken som arbeidsoppgave i tiden fremover. Til sammen skal mellom 100 og 115 politifolk delta i terroretterforskningen. Ifølge VG vil Oslo politidistrikt i praksis bli tømt for de mest erfarne og kompetente etterforskerne.- Noen saker vil få en langsommere oppfølging nå, sier leder for vold- og sedelighetsseksjonen, politiinspektør Hanne Kristin Rohde.Halvparten av hennes etterforskere skal jobbe med terrorsaken.- Store, alvorlige saker som Bislett-drapet, rundt ti drapsforsøk og andre saker kan bare ikke ligge, men det blir en stor utfordring å sette av ressurser, sier Rohde. Hun varsler at saksgangen vil bli langsom i saker som ikke har med terrorangrepene å gjøre.95 nyutdannede politifolk fra vårens kull ved Politihøgskolen skal settes inn i administrative stillinger i Oslo politidistrikt for å hjelpe på situasjonen. (©NTB)