Konsumprisindeksen for landene som deltar i eurosamarbeidet (ØMU) falt 0,6 prosent på månedsbasis i juli. Det var som ventet.Årsveksten var 2,5 prosent. Det var også i tråd med forventningene.Kjerneinflasjonen steg 1,2 prosent på årsbasis, mot ventet på 1,6 prosent.