Prøver hemmelig e-valg i høst

Fra 10. august vil innbyggerne i ti kommuner få mulighet til å forhåndsstemme på internett. Tirsdag fikk ti personer hver sin del av kodenøkkelen for å sikre hemmelig valg.

Liv Signe Navarsete og Per Østvold. Foto: Scanpix Bendiksby, Terje
Politikk

Uten at de alle går sammen og tar med seg hver sin del av kodenøkkelen, kan man ikke få vite resultatet av den elektroniske forhåndsstemmingen på valgdagen 12. september.Ni av de ti personene er politikere fra ulike partier, og den siste er en representant fra Akershus fylkeskommune. Sammen utgjør de nøkkelgruppen til det såkalte e-valget. E-valget er en forsøksordning der innbyggerne i ti av landets kommuner kan forhåndsstemme på internett til høstens kommunevalg.- Vi er opptatt av at norsk valggjennomføring skal være moderne og fremtidsrettet innenfor våre demokratiske tradisjoner. Ved å øke tilgjengeligheten, gir vi flere velgere mulighet til å stemme. Det er årsaken til at Stortinget har gått inn for å prøve ut stemmegivning via internett, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Nyheter
Politikk