Slutt for nazistenes giftgassleverandør

Virksomheten til det tyske selskapet I.G. Farben ser ut til å opphøre for godt. Selskapet hadde patent på giftgassen Zyklon B, som ble brukt i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.

Auschwitz. Foto: Scanpix
Politikk
I.G. Farben (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie A.G.) var tett knyttet til jødeutryddelsene under andre verdenskrig, men ble oppløst da krigen var over. Firmaene som utgjorde konsernet ble skilt ut, men et avviklingsselskap ved samme navn har imidlertid eksistert siden. Det skulle blant annet utbetale skadeerstatning til tvangsarbeidere.Ifølge den danske avisen Berlingske Tidende har selskapet i større grad vært sentrum for finansakrobater enn for utbetalinger av erstatninger til ofrene for tvangsarbeid. For åtte år siden ble konsernet erklært konkurs, men først nå ser virksomheten ut til å ta slutt for godt.I.G. Farben har vært børsnotert helt fram til i dag, men nå har konkursadvokater bedt om å få restene av konsernet slettet fra den tyske fondsbørsen, skriver den danske avisen.Selskapet, som jobbet tett med det nazistiske styret, hadde blant annet patent på Zyklon B. Denne gassen ble brukt i konsentrasjonsleirenes gasskamre og tok livet av millioner av jøder.Selskapet var også blant de få private aktører som fikk tillatelse til å bruke KZ-fanger som arbeidskraft. Selskapet hadde flere kjemiske fabrikker ved konsentrasjonsleirene, og bare ved Auschwitz jobbet over 80.000 slavearbeidere.