I dagens rapport fra Handelsbanken Capital Markets kan vi lese at analytikerne spår uendret rente i Norge de neste to årene.- Handelsbanken har nå oppdatert sine prognoser for renteutsiktene i Norge. Vi venter at Norges Bank vi la sin styringsrente ligge uendret på 2,25 prosent det nærmeste året. På to års sikt venter vi fortsatt uendret rente, selv om usikkerheten med hensyn til økonomisk vekst på denne horisonten er mye mer usikker, skriver Handelsbanken.- Etter det antar vi at renten vil bli satt gradvis opp og ligge på 3,25 prosent på tre års sikt, skriver Handelsbanken.- Årsaken til at vi venter uendret rente i lang tid er at vi i de nærmeste årene ser for oss svært lav vekst i verdensøkonomien, og spesielt i euroområdet, som samlet er største kjøper av norsk eksport. Dette vil trekke ned norsk vekst, avslutter Handelsbanken.