I Midt- og Nord-Norge var prisen 32,4 øre per kilowattime, noe som er 3,1 øre høyere enn uka før, viser oversikten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).Prisene økte også i resten av Norden. Økningen har sammenheng med økt etterspørsel både i Norden og på kontinentet. I tillegg spiller det inn at produksjonen var lavere både av vindkraft i Danmark og kjernekraft i Sverige.Strømprisene i årets uke 33 er likevel lavere enn på samme tid i fjor. Da lå prisen over 35 øre per kilowattime i de nordiske områdene. (©NTB)