Svakere fra Deutsche Telekom

Deutsche Telekom sakker akterut på resultat og driftsinntekter i 2. kvartal 2011 sammenlignet med samme kvartal året før.

Foto: Deutche Telekom faksimile
Politikk

Deutsche Telekom melder om et resultat etter skatt på 348 millioner euro i 2. kvartal 2011, mot 475 millioner euro i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,08 euro, mot 0,11 euro ved samme korsvei i fjor.Selskapets EBITDA-resultat ble på 3,79 milliarder euro, ned fra 3,89 milliarder euro i 2. kvartal 2010.Driftsinntektene beløp seg til 10,96 milliarder euro, sammenlignet med 11,34 milliarder euro i 2. kvartal 2010.Her er rapporten og presentasjonen