Tilliten i næringslivet i Tyskland, representert ved den såkalte IFO-indeksen, falt til 108,7 i august.Ifølge Bloomberg var det ventet en indeks på 111,0.
IFO-indeksen
IFO-indeksen består av to underindekser som måler henholdsvis virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Ifo-instituttet spør i denne forbindelse rundt 7.000 tyske bedriftsledere om den nåværende og fremtidige utsikt for produksjon, lageroppbygging, ordre, priser og sysselsetting. Ifo-indeksen måles med 2000 som basisår og er sesongjustert.