USA: Enighet om kompromiss

Kongressledere er blitt enige om et forlik som vil innebære at USA reduserer sitt budsjettunderskudd og unngår mislighold av statsgjelden, sier president Barack Obama.

Barack Obama. Foto: AP
Politikk

Ledere i begge partier i begge kamre i Kongressen er enige om forslaget, opplyser Barack Obama. Forslaget oversendes nå til Kongressen, hvor flertall i begge kamre er nødvendig for at det skal bli vedtatt.Obama ber kongressmedlemmene innstendig om å stille seg bak forslaget.- Det vil gjøre oss i stand til å unngå mislighold, det vil gjøre oss i stand til å betale våre regninger, det vil gjøre oss i stand til å begynne å redusere budsjettunderskuddet på en ansvarlig måte, og det vil gjøre oss i stand til å ta fatt på den viktige oppgaven med å gjøre alt vi kan for å skape arbeidsplasser, få inntektsnivået opp og få økonomien til å vokse raskere, sier han.I forliket legges det ifølge presidenten opp til kutt i offentlige utgifter på 1.000 milliarder dollar over en periode på ti år. En tverrpolitisk kongresskomité skal samtidig begynne å arbeide med en plan om mer omfattende tiltak for å få ned budsjettunderskuddet.Ifølge Obama er målet at en mer omfattende spareplan skal bli vedtatt innen året er omme