Utgiftene står i kø i USA

USAs finansdepartement har store regninger som skal betales etter den 2. august.

USAs finansminister Timothy Geithner - Foto: AP
Politikk

USAs finansminister Timothy Geithner har tidligere gjort det klart at statskassen vil gå tom den 2. august dersom gjeldstaket på 14.300 milliarder dollar ikke blir hevet. Dette taket ble nådd allerede i mai.Søndag ble kongressledere enige om et kompromissforslag i saken, og forslaget skal nå opp til avstemning i Kongressen.Skulle forslaget imidlertid bli nedstemt der, er det en lang rekke regninger som ikke kan betales: Den 3. august skal det utbetales 32 milliarder dollar, deriblant 23 milliarder dollar i pensjon. Den 4. august skal det utbetales 10 milliarder dollar, deriblant 3,1 milliarder dollar i helseutgifter. Samme dag skal det nedbetales 90 milliarder dollar på statsgjeld. Den 5. august venter ytterligere 12 milliarder dollar i utgifter, deriblant 3,4 milliarder i lønn til offentlig ansatte. Og slik fortsetter det med nye milliarder i utgifter hver eneste dag.Viktige utgiftsposter er renter og avdrag på statsgjeld, utgifter til pensjon og trygd, lønn til ansatte i staten, utgifter til helsetilbud som Medicare og Medicaid og forsvarsutgifter.I snitt låner det amerikanske finansdepartementet 125 milliarder dollar hver måned for å dekke statens utgifter.