- Det har vært et betydelig arbeid å komme à jour med ventelistene. Det tar også tid å få alle rutiner til å gjennomsyre organisasjonene, skriver ledelsen i Vestre Viken i sitt svar på Helsetilsynets kritiske brev i sommer.Foretaket fikk i desember i fjor en betinget bot på fem millioner kroner etter ventelisteskandalen. Den må betales hvis de ikke klarer å rydde opp. Foretaket innrømmer ifølge VG at oppryddingen fortsatt ikke er over.I brevet skrev Helsetilsynet blant annet at utsettelse av kontrolltimer fortsatt ikke dokumenteres i pasientjournalen og at pasientene ikke informeres. Sykehusledelsen skriver i sitt svar at dette nok burde vært gjort i større grad.De påpeker imidlertid at det i løpet av våren er lagt inn manuelle rutiner som merker kreftpasienter spesielt, slik at disse kan få prioritert oppfølging. (©NTB)