Credit default swaps fortsetter å stige og sannsynligheten for at Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania skal misligholde gjelden sin de neste 5 årene steg ytterligere torsdag.Credit default swaps for Hellas smalt forbi 6.000 med solid margin, og sannsynligheten for mislighold passerte 95 prosent. Det er ny all-time high og premien for å forsikre seg mot tap på mislighold eller verdifall på gresk statsgjeld nærmer seg nå 61 prosent.Credit default swaps for de andre gjeldstyngde landene fortsatte også opp og Portugal er nå der Hellas var på starten av sommeren i år.Utviklingen i kredittmarkedet tyder også på at det går sakte, men sikker den samme veien for de andre PIIGS-landene.Torsdag stiger også credit default swaps for Kina hele 15 prosent, til 170. Sannsynligheten for mislighold av gjelden er mer av teoretisk karakter, men den er nå oppe i 14,21 prosent.Til sammenligning kan vi nevne at tilsvarende for Malaysia er 178,39 og 14,83 prosent. For Australia er det 94,5 med en sannsynlighet for mislighold på 8,12 prosent.