Budsjettdisiplin, gjennomføring av viktige offentlige investeringer, satsing på utdanning og teknologi, politiske reguleringer som fremmer vekst og innovasjon og finansiell stabilitet er noe av det som preger vekstøkonomiene, ifølge Bernanke.Denne politikken har vært avgjørende for den økonomiske veksten, mener han.- Industriland som USA kan derfor med fordel friske opp noe av den kunnskapen som er nedfelt i vekstøkonomienes erfaringer. (©NTB)