Grunnen til at det kom påstander om at Husby kunne være inhabil, er at han også har vært faglig ansvarlig for dem som behandler siktedes mor. Torgeir Husby er en av Norges mest erfarne rettssakkyndige psykiatere og samtidig overlege ved Diakonhjemmet i Oslo. Breiviks mor har fått behandling på sykehuset etter terrorangrepene 22. juli.
Ofrene frykter anke
Først etter å ha gjennomført elleve møter med den terrorsiktede massemorderen fant rettspsykiateren det riktig å orientere tingretten om forholdet i midten av september.Flere av bistandsadvokatene reagerte med krav om at Husby var inhabil i oppgaven med å gjennomføre en judisiell observasjon av Breivik.De frykter at valget av Husby kan gi Breivik argumenter for å anke en framtidig dom- Det er anført at dersom Husby ikke viker sete nå vil dette forholdet kunne bli påberopt som en saksbehandlingsfeil med den belastning dette innebære for de fornærmede, går det fram av kjennelsen.