De to tyske bankene, Hypo Real Estate Holding AG og WestLB AG, vil være de to tyske bankene som er verst ut dersom Hellas misligholder gjelden og "går konkurs".De to bankene ble reddet av den tyske staten under finanskrisen. Nå er de i trøbbel igjen med store utlån til Hellas. Dermed vil det være de tyske skattebetalerne som nok en gang får regningen ved en gresk kollaps, melder Bloomberg.Hypo's FMS Wertmanagement sitter med greske statsobligasjoner og lån for 8,76 milliarder euro. WestLB's Erste Abwicklungsanstalt, sitter med 1,21 milliarder euro i gresk gjeld. Tilsammen sitter de to med tilgodehavende på 77,5 milliarder kroner, og mer enn halvparten av det tyske banker har tilgode i Hellas, i følge Bloomberg.Til sammenligning har Deutsche Bank AG (DBK) og Commerzbank AG (CBK), som er Tysklands to største utlånsbanker, lånt ut tilsammen 3,35 milliarder euro til Hellas.Les også:der det fremgår at det mer enn 94 prosent sannsynlighet for at Hellas vil misligholde i løpet av de kommende 5 årene.De største bankene og forsikringsselskapene i Tyskland hadde 17,5 milliarder euro tilgode i Hellas ved utgangen av juni, i følge Bloomberg.I følge statistikk fra Bank for International Settlements, hadde tyske banker tilgode 23,8 milliarder euro i privat og offentlig sektor i Hellas, hvorav 14,1 milliarder euro var i offentlig sektor. Det tilsvarer totalt 185 milliarder kroner.