Flere av advokatene til ofrene i saken har krevd at de skal få lese alle politiets dokumenter i saken. Kravet er i tråd med rettighetene de har som bistandsadvokater, men faren for lekkasjer til pressen gjør at Oslo tingrett tirsdag avslo advokatenes begjæring, skriver VG.Advokat Morten Engesbak, som er ansvarlig for kravet om innsyn, sier han ikke vet om kjennelsen skal ankes til lagmannsretten.- Min første kommentar er at jeg sammen med mine kolleger sannsynligvis vil analysere kjennelsen. Før vi har gjort det vil jeg ikke gi noen svar om hvorvidt den blir anket eller ikke, sier Engesbak til avisen.Han sier at de i løpet av kort tid vil ta stilling til ankespørsmålet.Bistandsadvokatene har allerede fått utlevert enkelte av dokumentene i saken, og deler av disse har allerede blitt lekket til pressen. Dette tok Oslo tingrett med i sin begrunnelse og anså faren for nye lekkasjer som stor.Retten mener denne saken har et så ekstraordinært preg at eventuelle lekkasjer til pressen vil kunne få store konsekvenser for etterforskningen, ifølge kjennelsen.