- Dagens tariffsystem er ikke lenger bærekraftig. Dette forslaget er en erkjennelse av at noe må gjøres, sier leder Arve Bakke i det mektige Fellesforbundet til NTB.Han har sett seg lei på at yrkesgrupper som ikke omfattes av verkstedoverenskomsten henter ut mer enn det som blir definert som forsvarlig i det sentrale oppgjøret, frontfagsoppgjøret. Derfor foreslår han grunnleggende endringer i tariffsystemet som vil medføre at flere yrkesgrupper på samme arbeidsplass vil bli omfattet av samme tariffavtale.Saken kommer trolig til å bli den viktigste når Fellesforbundet samles til landsmøte i Oslo den andre uka i oktober. Dersom tariffreformen skal settes ut i livet må den til sjuende og sist vedtas av LO-kongressen tidligst i 2013. (©NTB)