Spesielt dreier det seg om SVR, den russiske etterfølgeren til etterretningsorganisasjonen KGB, sier forsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til Aftenposten.- Et sexkjøp i utlandet er en sikkerhetsrisiko fordi man på et senere tidspunkt kan bli tvunget til å gjøre noe man ellers ikke ville gjort for å hindre at pinlig informasjon kommer ut. Man setter seg selv i en mer utsatt posisjon, sier forskeren som er ekspert på Russlands utenriks- og sikkerhetspolitikk. (©NTB)