Det amerikanske forsvarsbudsjettet er ferdig behandlet i Representantenes hus uten nevneverdige kutt, men er nå til drøfting i Senatet. Det er stor usikkerhet om det vil komme store justeringer i Senatet som vil berøre den norske delen av prosjektet, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet til Aftenbladet.21. oktober 2008 kunngjorde regjeringen at den vil kjøpe 48 F-35 til 18 milliarder kroner. Behovet ble senere økt til 56 kampfly, fire av disse er treningsfly som skal drive opplæring fra en amerikansk base fra 2016.Blant forslagene som Senatet vurderer, er en utsettelse av den planlagte økningen i produksjonen ved Lockheed Martin-fabrikkene i Fort Worth i Texas, med to år. Dermed kan opplæringen bli tvunget til å starte senere enn i 2016.For det norske luftvåpenet er det et problem at de eksisterende F-16-flyene har en levetid som strekker seg maksimalt til rundt 2022. Innen den tid må F-16-flyene trekkes ut av tjeneste på grunn av over 40 års tjenestetid og slitasje. (©NTB)