Mange nybygde norske veier er det siste året delvis ødelagt av telehiv. Problemene har særlig rammet E18 i Østfold og E16 og riksvei 2 i Akershus. Mangel på kompetanse og fagkunnskap har vært forklaringen hittil. Men det er imidlertid bare halve forklaringen. Nå viser det seg at veimyndighetene helt bevisst har latt være å grave dypt nok til å unngå frost og telehiv for å spare penger, skriver Aftenposten.Veibygging i Norge styres av Vegdirektoratets håndbok 018. I et vedlegg til denne er det en oversikt over frostmengde for alle norske kommune. Frostmengde er en oversikt over hvor kaldt det er og hvor lenge det er kaldt. Dette gir en tallverdi som kan legges inn i en tabell som viser hvor dypt man må grave for å sikre seg mot frost - og dermed telehiv. Hvis denne hadde blitt brukt på E18 i Østfold måtte veibyggerne gravd 1,95 meter dypt. I stedet ble gravingen begrenset til 1,6 meter.- Vi går inn i dette med åpne øyne. Vi vet at det kan blir problemer, men det graves ikke så dypt på grunn av kostnader. Vegdirektoratet mener at det stort sett går greit uten å grave så dypt, sier professor Inge Hoff ved NTNU.