Har ikke råd til å si opp - kan bedriften permittere?

Kan en bedrift permittere en ansatt fordi den ikke har råd til å si opp den ansatte, med seks måneders oppsigelsestid? Advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma har et klart svar.

Advokat Joakim Marstrander. Foto: Deloitte Advokatfirma.
Politikk
- Kan vår bedrift permittere en ansatt fordi vi ikke har råd til å si opp den ansatte, som har seks måneders oppsigelsestid? spør en leser.
Advokatens klare svar: NeiPermittering, permisjon, suspensjon- Må foreligge mangel på arbeidMidlertidige forhold- Forhandle ned oppsigelsesfristen
Advokat og partner i Deloitte Advokatfirma, Joakim Marstrander, er klar i sitt svar.- Nei, det går ikke. Man kan ikke omgå sine kontraktsforpliktelser på denne måten, sier han til HegnarOnline.Iføkge Marstrander er reglene om permittering stort sett er ulovfestede, med unntak av permitteringslønnsloven. Denne fastslår hvilke økonomiske rettigheter de ansatte har ved en permittering.- Reglene om permittering er imidlertid langt på vei nedtegnet i Hovedavtalen mellom NHO og LO, fortsetter han.Permittering betyr ifølge advokaten at arbeidsgiver kan frita den ansatte for arbeidsrett og -plikt i en periode og samtidig fritas for sin lønnsplikt.- Permittering må ikke sammenblandes med permisjon, som er retten til å få fri fra jobben etter ønske fra den ansatte, og suspensjon som er et midlertidig fritak for arbeidsoppgaver men med full lønn.- Permisjon og suspensjon følger andre regelsett, forklarer Marstrander videre.Deloitte-partneren understreker at det ifølge reglene for permittering er et absolutt vilkår at det foreligger mangel på arbeid i bedriften.- Det virker ikke som om det er dette som er tilfellet i din sak, snarere er jo begrunnelsen at dere ønsker å spare kostnader til lønn i oppsigelsesperioden, sier Marstrander til HegnarOnline.Ifølge advokaten sier reglene for permittering også at arbeidsmangelen ikke må skyldes bedriften selv, men utenforliggende omstendigheter som bedriften ikke selv er herre over, for eksempel bortfall av kontrakter og sesongsvingninger.- En kan ikke permittere for å kutte kostnader som følge av generelt sviktende salg eller inntjeningsmarginer, da er det oppsigelse eller andre virkemidler som må benyttes.- En kan derfor heller ikke benytte permittering som verktøy for å omgå grunnleggende rettigheter som lønn i oppsigelsestid, slik tilfellet er i den aktuelle sak, sier Marstrander videre.Ifølge advokaten er det et absolutt vilkår for permittering at arbeidsmangelen skyldes midlertidige forhold.- Dersom det i en permitteringsperiode viser seg at den midlertidige arbeidsmangelen glir over i en mer permanent arbeidsmangel, er vilkårene for permittering ikke lenger tilstede, sier han.- Da skal den ansatte tas tilbake i virksomheten og evt. meddeles oppsigelse der, med de rettigheter dette innebærer for den ansatte, legger Marstrander til.Advokatens råd er å forsøke å forhandle ned den avtalte oppsigelsesfristen.- Husk likevel at dere aldri kan forhandle dere bort fra den minste oppsigelsestiden som gjelder for den ansatte etter arbeidsmiljøloven. Lønn i denne perioden har den ansatte krav på uansett, avslutter Marstrander overfor HegnarOnline.