Størst prisøkning var det i Sør-Norge, der prisene lå på rundt 16,6 øre, en oppgang på 145 prosent fra uken før, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin ukentlige kraftsituasjonsrapport.Oppgangen skyldes i første rekke høyere priser om natten, noe som kan ses i sammenheng med mindre tilsig til vannkraftsystemet og mindre vindkraftproduksjon.Fyllingsgraden i kraftmagasinene fortsatte å øke i forrige uke, og kom opp i 84,8 prosent. Økningen var på 1,2 prosentpoeng. Magasinfyllingen er fortsatt litt under det normale for årstiden, men langt over fjoråret da fyllingsgraden i samme uke var 68,6 prosent.