Norges Bank har hatt rentemøte i dag, og sentralbanksjef Øystein Olsen holdt styringsrenten uendret på 2,25 prosent.Beslutningen var i stor grad som ventet.- Norges Bank varslet at den store usikkerheten vil kunne føre til et rentekutt om uroen fortsetter og kronekursen blir for sterk, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen i en kommentar.
- Ikke bare å "løpe og låne"
  1. ved å ta opp et boliglån binder en seg for 20-30 år, og da må en forholde seg til en normalrente over tid på 6-7 prosent.ved å ta opp et boliglån binder en seg for 20-30 år, og da må en forholde seg til en normalrente over tid på 6-7 prosent.
  2. det er veldig usikre tider ute, og det vil gradvis kunne smitte inn i norsk økonomi. Foreløpig har vi sett dette i form av en forsiktig detaljhandel.det er veldig usikre tider ute, og det vil gradvis kunne smitte inn i norsk økonomi. Foreløpig har vi sett dette i form av en forsiktig detaljhandel.
  3. det må forventes at boliglånsrenten skal stige, selv om sentralbanken holder renten uendret. Bankenes innlånskostnader stiger og det vil trolig slå seg ut i form av høyere boliglånsrente.det må forventes at boliglånsrenten skal stige, selv om sentralbanken holder renten uendret. Bankenes innlånskostnader stiger og det vil trolig slå seg ut i form av høyere boliglånsrente.
Står fast på uendret rente i to år
- Når Norges Bank nå ikke kan hjelpe til med å stabilisere boligmarkedet ved å heve renten, brukte Qvigstad (visesentralbanksjefen, journ. anm) god tid på pressekonferansen til å advare om at det ikke bare er å "løpe og låne" selv om renten er lav, legger hun til.Qvigstad trakk frem tre forhold. Ifølge Holvik advarte Qvigstad også om at det kan komme en sterkere regulering av bankers adgang til å låne ut til bolig.- Vi tror det vil komme en kraftig nedjustering av rentebanen på neste rentemøte, men at de likevel vil vise en rentebane som over tid stiger opp mot et mer normalt nivå rundt 4 prosent, for på den måten å mane til moderasjon i boligmarkedet, sier sjeføkonomen.Hun holder fast på sin prognose om at renten blir holdt uendret i om lag to år.- Vi venter i spenning på statsbudsjettet som legges frem 6. oktober, og evt. nye signaler om andre virkemidler for å dempe presset i norsk økonomi.- Vi tolker Qvigstad som at det vil kunne komme noe med hentydning til økt regulering av bankene og behovet for tiltak i henhold til et nytt makrotilsyn (macro prudential), der både regulering, skatter, finans- og pengepolitikken sees i helhet. Han presiserte at dette arsenalet av virkemidler ikke er uttømt, avslutter Holvik.