Med sin Økokrim-siktede far, Johannes Lunde, som konsulent, er Lars Lunde (19) og broren Erik Lunde (17) i ferd med å bygge opp et nytt konsern innen eiendom, transport og handel, skriver Dagens Næringsliv.Hittil er det transportdelen av virksomheten har kommet lengst, og selskapet har i dag fem biler. I løpet av året regner de med å fordoble antallet.- Bilene er leaset. Lars har brukt sparepengene sine på dette. Han har skutt inn 300.000 kroner i egenkapital, sier Johannes Lunde til avisen, og skisserer et selskap med en omsetning på mellom 50 og 100 millioner i løpet av en treårsperiode.Mens sønnene er i gang med transport og kjøp og salg, er planen at Johannes Lunde skal ta hånd om eiendomsvirksomheten på sikt.- Jeg må få alt ut av verden først, straffesaken og konkursene. Jeg har et treårsperspektiv, men jeg vil bruke den tid som trengs, sier han til avisen.