Kollektivtransport stadig mer populært

I fjor ble det foretatt over 500 millioner reiser med kollektivtransport i Norge. Det er en økning på 21 millioner reiser fra året før.

Foto: Scanpix
Politikk

Økningen utgjør 4,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Det meste av økningen skjedde i byområdene der buss, sporvei og forstadsbane får stadig flere reisende. De tre største byene Oslo, Bergen og Trondheim drar lasset. Økningen har skjedd uten vesentlige økninger i offentlige kjøp og har kommet samtidig som transportselskaper har senket kostnadene, ifølge SSB.

Nyheter
Næringsliv