Økningen utgjør 4,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Det meste av økningen skjedde i byområdene der buss, sporvei og forstadsbane får stadig flere reisende. De tre største byene Oslo, Bergen og Trondheim drar lasset. Økningen har skjedd uten vesentlige økninger i offentlige kjøp og har kommet samtidig som transportselskaper har senket kostnadene, ifølge SSB.