I dag er det rentemøte i Norges Bank. Rentebeslutningen og Norges Banks vurderinger legges frem klokken 14. Det ventes ikke noen renteendring på dette møtet, fastslår DnB NOR Markets i dagens morgenrapport.I juni la Norges Bank frem en rentebane som innebar renteøkning på møtene i august og enten i oktober eller i desember eller på begge disse, men i løpet av sommeren og særlig i tiden før rentemøtet i august tiltok urolighetene i markedene kraftig og vekstbildet ute ble svekket.Norges Bank valgte derfor å holde renten uendret i august. Siden juni har renteforventingene ute avtatt markert og vekstutsiktene er svekket. På hjemmebane har også renteforventingene falt kraftig. Valutakursen har i gjennomsnitt vært omtrent som ventet for kvartalet, men kronen var noen dager meget sterk.Meglerhuset slår fast at norske nøkkeltall har vært på den svake siden, med nedgang i forbrukertillit, svak forbruksvekst og nedgang i industriproduksjonen. Inflasjonen har vært tre-fire tideler lavere enn Norges Bank har anslått.- Disse forholdene skulle tilsi at pengepolitikken ikke skal strammes til så mye som planlagt i juni. Pengemarkedsrenten har imidlertid holdt seg litt høyere enn Norges Bank la til grunn i juni, slik at pengepolitikken har blitt (litt) strammere enn planlagt. Det kunne derfor argumenteres for at styringsrenten nå burde blitt satt ned for å unngå ytterligere tilstramming i pengepolitikken. Samtidig har Norges Bank vært klare på at renten skal opp etter hvert. Å sette renten ned nå for så om kort tid sette renten opp igjen er en situasjon Norges Bank helst vil unngå. Dessuten vil renten da komme under intervallet som gjelder for innværende strategiperiode, skriver meglerhuset.DnB NOR Markets venter derfor at Norges Bank vil la renten ligge i ro, men ser ikke bort fra at hovedstyret har vurdert et alternativ med lavere rente.- Det ser ut til at markedet venter uendret rente nå, men rentekutt senere i år, heter det.