Sentralbanksjef Øystein Olsen samler hovedstyret til rentemøte onsdag. Da kommer styret trolig til å beholde den svært lave styringsrenten uendret på 2,25 prosent - selv om det «strengt tatt burde kuttet renten», ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.- Pengemarkedsrenten har økt mye og er på de nivåene Norges Bank anslo i renteprognosen i juni. Men vekstutsiktene ute er mye svakere, inflasjonen har vært på nedsiden og arbeidsledigheten på oppsiden av prognosen, skriver Bruce i morgenrapporten onsdag.Han får støtte av sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets. Han tror renten skal opp på lengre sikt, men ikke ennå.- Sentralbankens hovedstyre ønsker en jevnere renteutvikling og vil derfor avstå fra rentekutt nå, argumenterer Dørum overfor NRK.Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra mener verdensøkonomien er på vei inn i et nytt økonomisk tilbakeslag og tror Norges Bank kommer til å sette ned styringsrenten. Han har framholdt overfor NTB at dystre økonomiske utsikter, kombinert med en historisk sterk kronekurs, tilsier rentekutt av hensyn til eksportindustrien.- Prisene er fallende, arbeidsledigheten er stigende, kredittveksten er moderat. Dessverre tror jeg at det bare vil gå verre i tiden fremover, sier han til NRK. (©NTB)