NHH feirer jubileum med kapitalismekritikk

Gatekunst på flere hundre kvadratmeter vegger er et sentralt og synlig innslag når Norges Handelshøyskole (NHH) feirer sitt 75-årsjubileum kommende uke.

Foto: Scanpix
Politikk

Skolen har gått nye veier ved å invitere internasjonalt kjente gatekunstnere til å dekorere vegger. De er bedt om å gi kunstnerisk uttrykk for sitt syn på kapitalismen. Et av innslagene i jubileumsuken blir en debatt om kapitalismen. Der skal norske kunstnere møte «representanter for kapitalismen» ved to NHH-professorer og en formuesforvalter.Ser framover - Vi ønsket å lage et kunstprosjekt som var fremadskuende. Vi gir ut en jubileumsbok, og vi har en utstilling som forteller om skolen gjennom 75 år. Det er den tilbakeskuende delen. I tillegg utgir vi en samling av nyere tids fremste publikasjoner fra NHH for å vise NHH i dag, forteller direktør Ole Hope ved NHH.- Vi ville ha et framtidsrettet kunstprosjekt som en del av jubileumsmarkeringen. Bergen satser på samtidskunst, og etter interne diskusjoner vedtok jubileumskomiteen dette gatekunstprosjektet, sier NHH-direktøren.Han har ledet gruppen som har lagt opp kunstprosjektet og planlagt debatten.- NHH blir kanskje oppfattet som tung og utilgjengelig, en kapitalismens portvokter. Vi ønsker å vise en annen side ved høyskolen, sier direktøren.Jubilerer og utvider Når jubileumsuken starter, preges NHH av anleggsmaskiner og graving. Høyskolen skal samle all virksomhet på området rundt hovedbygningene. Til erstatning for lokaler i et gammelt industribygg kommer et nybygg på 13.000 kvm som skal stå ferdig i 2013.75-års jubileet er markert med en rekke faglige konferanser gjennom året. I jubileumsuken er det en rekke arrangementer i neste uke.Høydepunktet blir selve stiftelsesdagen 7. september. Da blir det festmøte og utnevnelse av ti nye æresdoktorer med kong Harald til stede.Fredag er 600 skoleelever som går i tiende klasse invitert til miniforelesninger og omvisning på skolen, og lørdag blir det åpent hus for alle som ønsker å se hva NHH driver med.

Nyheter
Næringsliv