Oljeministeren til karbondiskusjon i Kina

Olje- og energiminister Ola Borten Moe skal lede en av diskusjonene blant ministrene på en internasjonal karbonfangst-konferanse i Beijing til uken.

Ola Borten Moe (SP) Foto: Berit Roald / Scanpix Roald, Berit
Politikk
På forhånd var det fra Olje- og energidepartementet sagt at «statsråden skal blant annet holde innlegg under ministerdelen av konferansen».Men av den siste utgaven av dagsordenen for konferansen i regi av CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) framgår det at Borten Moe ikke bare skal holde innlegg. Han skal være ordstyrer for en diskusjon på ministernivå.Torsdag 22. skal han lede andre del av en rundebordsdiskusjon om kommersielle muligheter knyttet til karbonfangst og - lagring, etter at USAs energiminister Steven Chu har ledet første del.Borten Moe skal også innlede til debatt mellom ministrene om forskning, utvikling og utplassering av karbonfangst- og lagringsteknologi.BoikottDet er to år siden forrige ministermøte i gruppen CSLF ble holdt i London. I mellomtiden har Den Norske Nobelkomite delt ut fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, noe som utløste en isfront fra kinesisk side mot det offisielle Norge.Ingen norske politikere har siden vært på Kina-besøk, og Ola Borten Moes reise skyldes at han skal delta på møtet i CSLF fra tirsdag til fredag.Det er så langt ikke planlagt noen norsk-kinesiske politiske møter i forbindelse med ministerens Beijing-opphold, etter det NTB får opplyst.Opprettet 2003CSLF består av 24 stater og EU-kommisjonen. Organisasjonen ble opprettet i 2003 etter initiativ fra USAs daværende president George W. Bush. Striden om Irak-krigen - ikke minst de to store EU-landene Tyskland og Frankrikes motstand mot krigen - gjorde at de to landene ikke ble invitert til å være med. Siden er de imidlertid kommet med.Det er to år mellom hver gang det holdes ministermøter, og møtet i Beijing er fjerde gang ministrene møtes. Forrige møte ble holdt i London i 2009. Da var Storbritannia og Norge felles vertskap for møtet.Ola Borten Moe er mandag og tirsdag i Polen for å delta i et uformelt energiministermøte i EU. Han reiser derfra videre til Beijing.