Tilbakegangen er størst for papirutgavene til VG og Dagbladet, som har mistet hele 13 prosent av leserne. Papiravisenes helgeutgaver mister også lesere. Heller ikke lokalavisene klarer å holde på leserne, og har mistet 5,8 prosent av leserne sine det siste året, viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Lesertallene er utarbeidet av TNS Gallups Forbruker & Media.Men papiravisene står fortsatt sterkt. 76 prosent av befolkningen over 12 år leser minst én papiravis daglig på hverdager. Medregnet helgene leser 72 prosent av befolkningen over 12 år minst én papiravis daglig. I snitt leser vi 1,3 aviser på papir daglig.Nettavisene bidrar til å skaffe mediehusene flere lesere. 87 prosent av befolkningen over 12 år leser daglig én papir- eller nettavis. Nettutgavene for samtlige aviser som er med i undersøkelsen har fått 7 prosent flere lesere fra juli til august. Også lokal- og regionsaviser på nett er i vekst.Nisjeaviser på papir går samlet sett tilbake med 3,7 prosent, men Klassekampen skiller seg ut med en vekst på 10 prosent.I august hadde VGs papirutgave 830.000 daglige lesere. VG hadde dobbelt så mange lesere på nett.Dagbladet hadde 406.000 lesere av papirutgaven i august. På nett hadde Dagbladet 1.076.000 lesere. Aftenposten kan vise til 649.000 lesere av papirutgaven i august og 638.000 lesere av nettutgaven. (©NTB)