Nå ber han Stortinget diskutere nye måter å utnevne komitémedlemmer på, skriver Dagens Næringsliv.Johansen mener Stortinget må ta en diskusjon på hvordan prisens uavhengighet kan tydeliggjøres, og om det er riktig at det i så stor grad er tidligere politikere som skal sitte i komiteen.- Jeg vil understreke at jeg ikke uttaler meg på vegne av Arbeiderpartiet. Jeg har heller ikke diskutert saken med partiledelsen. Personlig mener jeg det er både helt legitimt og nødvendig å sette i gang en diskusjon om sammensetningen og utvelgelsen av Nobelkomiteen. Det handler om å sikre at prisen virkelig blir oppfattet som en uavhengig fredspris og ikke et uttrykk for utenrikspolitikken i Norge, sier Johansen til Dagens Næringsliv.Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad vil ikke gå inn på en diskusjon om Nobelkomiteens sammensetning.- Det er opp til Stortinget, sier han.Det eneste Alfred Nobel skrev i sitt testamente om Nobelkomiteen, var at den skal deles ut av fem personer som velges ut av det norske Stortinget. I dag sitter det stort sett pensjonerte politikere i komiteen og partienes størrelse bestemmer hvem som får plass. (©NTB)