Sentralbanken på Island, Sedlabanki, har besluttet å holde sin styringsrente uendret på 4,5 prosent. Det blir signalisert renteøkninger senere.Inflasjonen for august var bedre enn fryktet, noe som tillot uendret rente denne gangen.Renten ble hevet i august.I Norge er styringsrenten 2,25 prosent. Klokken 14:00 blir det kjent om Norges Bank gjør noe med sin rente. Det vil være en bombe om det kommer noen endring i dag.