Sandberg foreslår kortere politiutdanning

Stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen Per Sandberg (Frp) vil la personer med erfaring fra Forsvaret og vekterbransjen slippe med et kortere utdanningsløp på Politihøgskolen.

Per Sandberg. Foto: Scanpix
Politikk
Sandberg mener det er nødvendig å gjøre drastiske grep for å rekruttere mange nok og gode nok politifolk. Han viser til at man er langt under den erklærte målsettingen om å ha to politiutdannede per 1.000 innbyggere, skriver Dagsavisen.- For noen år siden var det 1,76 politifolk per 1.000 innbyggere. Nå er tallet redusert til 1,66, sier Sandberg.Et av hans forslag for å nå målet er å gjøre det lettere å rekruttere personer med kompetanse som kan overføres til politiarbeid. Sandberg foreslår at personer med flere års erfaring fra Forsvaret eller vekterbransjen kan slippe med ettårig eller toårig løp på den treårige Politihøgskolen, for så å gå over i operativ tjeneste i politiet.- Det er mange som har gått krigsskolen og tjenestegjort i Forsvaret i mange år, som kanskje har lyst til å bli politi. De har akkurat den samme grunnholdningen og grunnutdanningen som dem som går på Politihøgskolen, sier Sandberg.Forslaget om å la enkelte slippe med ett eller to år på skolen faller ikke i god jord hos forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.- Det er nedslående at lederen i justiskomiteen i det hele tatt tenker tanken. Hans argumentasjon er en undervurdering av den komplekse politirollen i dagens samfunn, sier Johannessen til Dagsavisen. (©NTB)